Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

1η Ανακοίνωση

Η 1η Ανακοίνωση του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χημείας έχει αναρτηθεί στις "Ανακοινώσεις"
Μπορείτε να πληροφορηθείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση στις αντίστοιχες καρτέλες.
Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε στην "Παρακολούθηση μέσω email", ώστε να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις άμεσα.