Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

IYC2011

Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας εγκρίθηκε ως εκδήλωση του Διεθνούς Έτους Χημείας 2011 από την Unesco.