Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών

Ανακοινώνεται από την Ο.Ε και την Ε.Ε., ότι τελική ημερομηνία υποβολής εργασιών για το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας ορίζεται η 9η Σεπτεμβρίου 2011