Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Παράταση Υποβολής Εργασιών

Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων αποφασίστηκε από την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή η παράταση της υποβολής των εργασιών μέχρι και την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011.