Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Υποβολή Εργασιών

Λόγω των καταλήψεων στα ΑΕΙ, αποφασίστηκε από την Ο.Ε. και την Ε.Ε. να γίνονται δεκτές εργασίες μέχρι και τις 30/09/2011