Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Προαιρετική Υποβολή Πλήρους Εργασίας

Οι συγγραφείς που επιθυμούν μπορούν μέχρι 31-10-2011 να υποβάλουν την πλήρη εργασία, ακολουθώντας τις προδιαγραφές που θα τους αποσταλούν με το mail αποδοχής της περίληψης της εργασίας από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.