Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Ενημερωτικό Δελτίο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για ορισμένα στατιστικά στοιχεία του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημείας.

Επισκέπτες του Blog του συνεδρίου και του προγράμματος : 49.000

Εγγεγραμμένοι Σύνεδροι : 450

Μέλη Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής : 70

Σύντομα θα επανέλθουμε με αναλυτικότερα στοιχεία, σχετικά με τα αποτελέσματα και τα οικονομικά στοιχεία του συνεδρίου.

Για την Ο.Ε.