Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Φωτογραφίες Συνεδρίου

Στην καρτέλα "Φωτογραφίες Συνεδρίου" μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημείας, καθώς και οδηγίες για την επιλογή τους.

Για την Ο.Ε.